Regressionsterapi

Regressionsterapi er en nænsom, kærlig og dyb følelsesforløsende terapiform, der kan ændre og forbedre dit forhold til dig selv, din partner, familie og dine venner. Den tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation – følelser, frustrationer, angst og depression og fører dig til det sted i din underbevidsthed, hvor svaret på dit spørgsmål findes. 


Du kommer i kontakt med dit oprindelige jeg, mærker forståelsen og får indsigt i dine egne handlemønstre samt værktøj til at ændre dem i den retning du har brug for. 

Terapien kan på nænsom vis hjælpe dig med at afdække og forløse gamle traumer, og gøre dig bevidst om de programmeringer du har lavet om dig selv, og som stadig ubevidst styrer dit liv. 


Terapien er også meget velegnet til at skabe forståelse for den psykiske årsag til en fysisk sygdom. 


Terapien hjælper dig med at:

  • afdække og forløse gamle traumer og genskabe ro og balance 
  • omprogrammere dine tidligere programmeringer, som spænder ben for dit liv 
  • få indblik og skabe forståelse for baggrunden for – måske til tider –  uforståelige reaktionsmønstre du får fra dine nærmeste 
  • få klarhed over tidligere hændelser, der har præget dig frem til i dag 
  • se hvordan alting hænger sammen – den ”røde tråd” gennem dette liv og tidligere liv 
  • acceptere, tilgive og forstå dig selv og de personer du omgiver dig med 
  • få dit liv tilbage 


Behandlingen 


Terapien foregår fuldt påklædt og indledes med en samtale, hvor vi i fællesskab sætter ord på de spørgsmål og problemstillinger, du ønsker terapien skal omhandle. 

Under terapien ligger du behageligt på en briks og er hele tiden bevidst og til stede. Healing regressionsterapien er ikke hypnosebaseret, men vil opleves som en dyb meditation, der kan sidestilles med hypnose. 


Med en enkel teknik føres du tilbage til første gang du var i kontakt med netop de følelser der knytter sig til dit spørgsmål eller problem. Det kan være i barndommen, i fostertilstand eller i et tidligere liv. 


På nænsom og kærlig vis vil jeg stille ikke-ledende spørgsmål under terapien og være din guide på rejsen i din underbevidsthed. 


Det er dig der åbner for spørgsmålene eller problemerne og fortæller din historie. Derved vil du opleve at både indsigter og følelser afklares og vil efterfølgende være givende og meget lærerige. 


Du modtager under hele terapien reiki healing. Healingen vil understøtte terapien og skabe den nødvendige ro og balance efterhånden som dit spørgsmål eller problem åbenbares. 


Klik her for at bestille tid/høre mere 

Klienten siger:


"Jeg oplever også at du har en høj etik omkring det at tage mennesker i terapi, hvilket er vigtigt for mig. Jeg var under hele sessionen tryg ved dig, jeg følte du havde hånd om mig og derfor turde jeg give helt slip i tillid til at du 'passede på mig'"
- Gritt

unsplash