Clairvoyance

Clairvoyance kan være en hjælp, når du har behov for at foretage positive forandringer i dit liv.


Clairvoyancen er ikke nogen facitliste, men derimod et redskab der kan hjælpe dig med at se et problem eller en livsudfordring klarere og derved hjælpe dig med at træffe nødvendige valg og beslutninger i dit liv. 


Den kan hjælpe dig med at se din situation fra en ny vinkel og åbner ofte op for selvindsigter som skaber overblik over hvilke muligheder du har for at arbejde med og løse dine problemer.


Du får indblik i dine styrker og svagheder og får vist de ubevidste ressourcer som du indeholder. Clairvoyancen kan være det værktøj, der netop skal til for at du bevæger dig hen imod større glæde og tilfredshed i dit liv. 


Clairvoyancen er det redskab som kan hjælpe dig når du har behov for afklaring omkring specifikke problemstillinger eller har brug for inspiration og klarhed i feks. parforhold, arbejdsliv, familierelationer, kreativitet, økonomi mm. 


Det er vigtigt at du bruger din skelneevne. Clairvoyancen er ikke en facitliste på dit liv. Den kan give dig nogle bekræftelser og en masse gode råd, men det er dit liv og derfor også dig selv der skal tage ansvar og beslutte dig for om du vil følge rådene eller ej. 


Sådan arbejder jeg Clairvoyant  


Når jeg arbejder clairvoyant får jeg information fra den åndelige verden i form af billeder, ord og følelser.


Jeg bruger mine evner; klarhørelse, klarsyn, klarfølelse, når jeg stiller mig til rådighed som kanal for de budskaber og beskeder den åndelige verden har til dig. 


Jeg starter altid clairvoyancen med stille ind på dig og får et her og nu billede af din energi. Dette billede bruger jeg som en del af kontakten ind i den åndelige verden. Herefter begynder der at komme billeder, beskeder og følelser, som jeg videregiver til dig. 


Du vil altid få lige netop de budskaber den åndelige verden finder vigtigst.


Du kan opleve at de beskeder du får omhandler områder af dit liv, som du ikke nødvendigvis selv synes er vigtige lige her og nu, men som faktisk viser sig netop at være de brikker du skal bruge for at løse dine problemer og træffe de nødvendige valg. 


Til sidst i clairvoyancen har du mulighed for at stille uddybende spørgsmål og spørgsmål omkring emner som den åndelige verden ikke umiddelbart bragte op. Skriv dine spørgsmål ned hjemmefra og tag dem med. Ofte vil du opleve at svarene er blevet givet allerede under clairvoyancen. 


Karmasitting er ofte en del afclairvoyancen. Her får jeg vist scener og billeder fra et eller flere af dine tidligere liv. Gennem billeder, følelser og lugte får jeg vist den røde tråd, som er din nøgle til at skabe nødvendige forandringer. Karmasitting er en måde hvorpå den åndelige verden viser dig de uhensigtsmæssige vaner og mønstre, som du bringer med dig fra tidligere liv. Med denne klarhed vil du opleve, at dårlige vaner og uhensigtsmæssige livsmønstre kan opløses. 


Afdøde kontakt er også en del af mit clairvoyante arbejde. Vil du gerne i kontakt med en afdød, skal du i en lukket kuvert medbringe; et billede (hvis muligt), fødsels, dødsdato, det fulde navn og den sidste kendte adresse/by. Hvis du udelukkende ønsker kontakt til en afdød, bør du overveje at kontakte en clairvoyant med speciale i medieskab til at skabe denne kontakt. 


Når du bestiller tid til clairvoyance,

er det værd at oveveje 


 • Hvad vil du have informationer om; din fortid, nutid eller fremtid? 
 • Er det viden om tidligere inkarnationer, karmasitting du ønsker? 
 • Gør dig det klart, hvad det er du har brug for. Er det en clairvoyant, der kan give dig indsigt i din nuværende livssituation eller et medie der primært arbejder med afdøde kontakt? 
 • Du er altid velkommen til at ringe til mig og høre om mine kompetencer og arbejdsmetoder svarer til dit aktuelle behov. Ofte vil en samtale hurtigt afdække om ”kemien” passer. 
 • Hvilke spørgsmål du vil stille. Skriv dem ned hjemmefra. 

 

Etik 


Clairvoyant etik betyder meget for mig, og derfor arbejder jeg ud fra clairvoyantforeningens etiske regelsæt. 


 • Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det 
 • Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre 
 • Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient 
 • Har tavshedspligt 
 • Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral 
 • Har en god skelneevne 
 • Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand 
 • Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning 
 • Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form 
 • Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde  

 

unsplash